Menu

Beautiful Places

Libo, Guizhou, China

Libo, Guizhou, China – Libo Zhangjiang Scenic Spot is located in Libo County, southern Guizhou, covering an area of about 273 square kilometers. Libo Guizhou, Guizhou China, Guizhou Province, Province China, China Guilin, Simon Long, Libo China, Amazingplaces, Beautiful places